Makale

Eksik Gün Bildirimi (03.04.2011)

takvimSosyal Güvenlik Kurumu’nca bir ay 30 gün, bir yıl ise 360 gün olarak değerlendirir. Çalışanlar ise  ay içinde istirahat, ücretsiz izin, puantaj kayıtları, devamsızlık, göz altına alınma, tutukluluk gibi nedenlerden dolayı eksik çalışabilirler.

Bu durumda işverenlerce ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, Eksik Gün Bildirim Formu ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirim için, Eksik Gün Bildirim Formunun doldurulup, ekine de eksik çalışma nedenini gösteren belgenin eklenmesiyle, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilme süresine kadar ( ayın 23’üne kadar) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna elden yada iadeli posta yoluyla verilmesi yeterlidir.

Eksik Gün Bildirim Formu’nun ekinde kuruma verilebilecek belgeler ise; İstirahat, Disiplin Cezası, Gözaltına Alınma, Tutukluluk, Kısmi İstihdam, Puantaj Kayıtları, Grev, Lokavt, Genel Hayatı Etkileyen Olaylar, Doğal Afet, Birden Fazla, Diğer, Devamsızlık, Fesih tarihinde çalışmamış, Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar, Kısa çalışma ödeneği, Ücretsiz Doğum İzni, Ücretsiz yol İzni, Diğer Ücretsiz İzin formlarıdır. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.Bu belgelerden geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz. Ancak, sonradan düzenleme imkanı olmayan veya resmi nitelikteki (noter tasdikli veya sağlık raporu gibi) belgeler sonradan da verilirse kurum tarafından değerlendirilir.

Burada dikkat edilmesi gereken ve karıştırılan hususlardan bir tanesi ay içinde işe giriş veya işten çıkışı yapılan personeller için Eksik Gün Bildiriminin yapılıp yapılmayacağıdır. Ay içinde işe giren yada işten çıkan personellerin, işe girdiği yada işten çıktığı tarihler içinde çalışmamazlık durumu yoksa Eksik Gün Bildirimi verilmesine gerek yoktur. Örneğin; bir personel 16 Nisan da işten çıktı ve Nisan ayında 16 gün çalıştıysa bu kişi için Eksik Gün Bildirim Formu verilmesine gerek yoktur. Çünkü bu kişi Nisan ayında çalışabileceği tarih zaten 16 gündür. Ama bu kişi Nisan da 12 gün çalışmış ve 4 günde devamsızlık yapıp işverende ayın 16’sında işten çıkardıysa bu durumda bu kişi için 4 günlük Eksik Gün Bildirimi yapılması gerekmektedir. Aynı durum ay içinde işe girişi yapılan personeller içinde geçerlidir. Buradaki püf nokta; kişinin çalışabileceği süre kadar çalışıp çalışmadığı hususudur. Kişi eğer çalışabileceği süre kadar çalıştıysa Eksik Gün Bildirim Formu verilmez, çalışmadıysa verilmesi gerekir.  

Eksik Gün Bildirim formunun zamanında Kuruma verilmemesi halinde idari parası belgenin türüne göre değişmektedir. Eğer çalışanın eksik gün nedeni sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan bir belge ise formun verilmemesi halinde  idari para cezası uygulanmamaktadır. Belgenin sonradan düzenlenebilir nitelikte olması durumunda ise işverenler idari para cezasıyla karşılaşmaktadır. Buradaki idari para cezası direkt olarak belgenin kuruma verilmemesinden dolayı değil, sonradan verilecek aylık bildirgeden kaynaklanmaktadır. Belge sonradan düzenlenebilir nitelikte olursa, Sosyal Güvenlik Kurumu prim yatırılmayan günlere ilişkin işverenden aylık bildirge verilmesini talep edip, sonradan verilecek bildirge için idari para cezası ve eksik günlere ilişkin primleri de faiziyle işverenden tahsil edecektir.

Sonuç olarak, Eksik Gün Bildirim Formu ve eklerini Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilme tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Geç verilmesi ve verilmemesi halinde belgenin sonradan düzenlenebilir nitelikte olup olmamasına göre idari para cezasıyla karşılaşılması söz konusu olacaktır.