Makale

Yüksek Ücret Politikasının Kurumlara Sağladığı Faydalar (17.02.2008)

yuksekucretMaslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ilk iki sırada gelmektedir. İnsanlarda bu ve diğer ihtiyaçlarının çoğunu parayla karşılamaktadır. Bunun içinde herkes yüksek ücretli işlerde çalışmak ister.

Ücret işveren için bir maliyet kalemidir. Dolayısıyla şirketler karlılığını maksimum yapmak için maliyet kalemlerini azaltmaya çalışır. Bu maliyet kalemlerinden biride işçi ücretleridir. Çalışanlar ücret dağılımında adil, eşit işe eşit ücret verilmesini isterler.

Dolayısıyla bu amaçları gerçekleştirmek için yapılan çalışmalara ücret yönetimi denir. Konumuz bu olmadığı için bu bahse girmeden yüksek ücret politikalarından bahsetmek istiyorum.

Ücretler ekonomik konjonktür baz alınarak belirlense de ihtiyaçlarda ücretleri belirlemede etken oluyor. Örneğin; bankacılığın hızla geliştiği yıllarda çok yüksek ücretlerle bazı bankaların personel aldığını hepimiz hatırlarız. Bu durum 2001 krizine kadar devam etti. Bu tarihten sonra küçülmeye gitse de sektör son yıllarda yine büyümeye başladı.

Dönemsel işlerde veya ihaleli işlerde de yüksek ücret politikası uygulanabiliyor. Bazen de sektöre yeni giren oyuncuların, o sektörde çalışanların ücretleri hakkında fazla bilgi sahibi olmaması yada nitelikli personeli bünyelerine katmak için yüksek ücret politikası uygulamaktadır. Yapılan araştırmalarda zamanla bu oyuncularında ücretlerini piyasaya yakın bir seviyeye çektiği görülmüştür.

Yüksek ücret uygulaması daha çok telekom, bilişim, ilaç gibi sektörlerde görülmektedir. Bununda nedeni bu sektörlerin kalifiye eleman ihtiyacının çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Yüksek ücret işverene artı bir maliyet gibi gözükse de aslında yüksek ücret politikalarının kurumlara kazandırdıklarının unutulmaması gerekir.

Yüksek ücret politikasının kurumlara sağladığı faydalar:

1) Farklı profildeki insanları, kurumlara ve pozisyonlara çeker. Daha iyi eğitim almış, daha tecrübeli kişilerin o kurum veya pozisyonla ilgilenmesini sağlar. Buda yapılan işlerde kaliteyi arttırır. Çünkü daha eğitimli, daha yetenekli, daha tecrübeli kişilerin kurumlara katacağı değerle, diğer çalışanların kurumlara katacağı değer çok farklıdır.

2) Eleman bulma ve adaptasyon maliyetlerini düşürür. Ücretlerin düşüklüğünden dolayı işinden ayrılan kişilerin yerine birisini bulmak bir maliyet gerektirecektir. Bununla birlikte işe alınan kişinin işe, işyerine, kişilere alışıp işini tam anlamıyla öğrenmesi de bir zaman ve maliyet gerektirecektir. Yüksek ücret uygulamasıyla, ücret düşüklüğü nedeniyle oluşan personel çıkışlarının önüne geçilebilmektedir. Buda personel devir hızını düşürecektir. Personel devir hızının düşük çıkması istikrarı da beraberinde getirecektir.

Yüksek ücret uygulayan şirketlerden bir tanesi HP dir. HP yüksek ücret uygulaması sayesinde birçok yetenekli kişiyi şirketinde barındırmaktadır. Ayrıca personel devir hızı çok düşüktür. Kendi isteği ile işten ayrılan personel sayısı sadece %3’tür.

3) Şirketler çalışanlarına eğitim, seminer vererek yatırım yaparlar. Kişi işten ayrıldığı takdirde yapılan yatırımda kişiyle beraber gitmektedir. Dolayısıyla şirketin yaptığı yatırım şirket için boşa gitmektedir.

4) Çalışanlar açısından ücret bir motivasyon aracıdır. Motivasyon yüksekliği de verimliliği arttırmaktadır.

Yüksek ücret motivasyonu arttırmaya yarayacaktır. Ama şunu da unutmamak gerekir ki; çalışanları sadece ücretle tatmin etmek doğru olmayacaktır. Bir başka deyişle ücretin çalışanı tatmin eden bir seviyede bulunması gerekecektir. Yüksek ücret uygulamasının yanında yönetici yaklaşımları, kariyer hedefleri gibi unsurlarda motivasyona katkı sağlayacaktır.

Çalışanlara yüksek ücret uygulaması sadece çıplak ücretin yüksek tutulmasıyla uygulanabileceği gibi, çıplak ücretin üzerine çeşitli yan hakların sağlanmasıyla da ele geçen ücret yükseltilebilmektedir. Yan haklara örnek, prim, ikramiye, sosyal yardımlar verilebilir. Ama çoğu çalışan yan haklardan ziyade çıplak ücretinin yükseltilmesi taraftarıdır. Çünkü bazı ele geçecek ücret hesaplamalarında çıplak ücret baz alınmaktadır. Bunlara örnek ise fazla mesai, yıllık ücretli izin ücretlerini örnek verebiliriz. Fazla mesai ücretleri, yıllık ücretli izin ücreti çıplak ücret  üzerinden hesaplanmaktadır. Bu tür ücret alacaklarında çıplak ücretin yüksek olması işçi lehine sonuç oluşmaktadır.

Ücret  yönetimi şirketler için çok hassas bir konudur. Çünkü yanlış bir ücret politikası çalışanları şirketten kaçıracağı gibi motivasyonu da azaltacaktır. Bu dengeyi sağlamak için ücret skalalarının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında performansa bakılması da denge sağlayıcı unsur olacaktır.